ว่าด้วยรสนิยม ‘รุนแรงหลอกหลอน’ ของ พัคชานอุก ในงานดัดแปลง Oldboy ต้นตำรับหนังโหดจากเกาหลีใต้

ว่าด้วยรสนิยม ‘รุนแรงหลอกหลอน’ ของ พัคชานอุก ในงานดัดแปลง Oldboy ต้นตำรับหนังโหดจากเกาหลีใต้

โดย คำแพง คนึงเหตุ (ตัดทอนและปรับปรุงมาจากบทความในนิตยสารไบโอสโคปฉบับที่ 187)   เมื่อครั้งที่ Old Boy มังงะที่ถูกตีพิมพ์ระหว่างปี 1996-1998 ของ การอน สุชิยะ (เรื่อง)…