The Character : เอบราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้ยิ่งใหญ่ ที่กลายมาเป็น ‘ตัวละครไอคอน’ สุดป๊อป

The Character : เอบราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้ยิ่งใหญ่ ที่กลายมาเป็น ‘ตัวละครไอคอน’ สุดป๊อป

โดย คำแพง คนึงเหตุ   จะมีผู้นำประเทศสักกี่คนที่ประกอบวีรกรรมโดดเด่นและมีคาแร็กเตอร์เปี่ยมเสน่ห์มากเสียจนกลายเป็น ‘ตัวละครระดับไอคอน’ ในวัฒนธรรมป๊อปไปได้? หนึ่งในนั้นก็คือ เอบราฮัม ลินคอล์น (1809-1865) ประธานาธิบดีคนที่ 16 แห่งสหรัฐอเมริกาผู้เป็นหนึ่งในรัฐบุรุษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกช่วงปลายสมัยใหม่ โดยมีหลักฐานคือการที่…