หลง เหงา รัก ไปกับ มาโกโตะ ชินไก : ชายผู้สร้างปรากฏการณ์อนิเมะจาก Your Name และ Weathering With You

หลง เหงา รัก ไปกับ มาโกโตะ ชินไก : ชายผู้สร้างปรากฏการณ์อนิเมะจาก Your Name และ Weathering With You

โดย พัทธดนย์ สิริอมราพร (ตัดทอนและปรับปรุงจากบทความคอลัมน์ Filmmaker ในนิตยสารไบโอสโคป ฉบับ 177)   หากเราเปรียบ ฮายาโอะ มิยาซากิ, อิซาโอะ ทากาฮาตะ, คัตสึฮิโร…