คนติดตะเข็บที่ไร้ตัวตน …แต่นนทวัฒน์จับจ้อง

คนติดตะเข็บที่ไร้ตัวตน …แต่นนทวัฒน์จับจ้อง

โดย นคร โพธิ์ไพโรจน์ บรรณาธิการฝ่ายหนังไทย BIOSCOPE   ชีวิตการเป็นนักทำสารคดีของ นนทวัฒน์ นำเบญจพล เขาได้สร้างงานที่โดดเด่นไว้ถึงสี่เรื่อง และสามเรื่องในนั้นเล่าเรื่องของชีวิตที่อยู่ในแนวตะเข็บเขตแดนทั้งสิ้น นั่นคือ ‘ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง’ ที่ลัดเลาะชีวิตผู้คนบริเวณพื้นที่พิพาทเขาพระวิหาร, ‘สายน้ำติดเชื้อ’…