คนสะสมสิทธิ์หนัง …วิธีต่ออายุหนังไทยในเชิงธุรกิจ

คนสะสมสิทธิ์หนัง …วิธีต่ออายุหนังไทยในเชิงธุรกิจ

โดย นคร โพธิ์ไพโรจน์ บรรณาธิการฝ่ายหนังไทย BIOSCOPE   หากย้อนกลับไปในความคึกคักของหนังไทย เราสามารถจำแนกประเภทหนังอย่างคร่าวคือที่มาจากสตูดิโอใหญ่ และผู้สร้างอิสระ ซึ่งส่วนมากมาจากทุนของสายหนัง ปัจจุบัน สตูดิโอผู้ผลิตหนังหลายรายยังคงว่ายเวียนอยู่ในวงการหนัง ทั้งยังต่อยอดทางธุรกิจจากหนังเก่าของตัวเองต่อเนื่อง แต่ก็มีอีกหลายบริษัทที่ยุติบทบาททางธุรกิจหนังไป และไม่ได้มีนโยบายจะสานต่อมูลค่าจากหนังเหล่านั้นแล้ว…