‘รัฐสนับสนุนวงการหนังได้อย่างไร กรณีศึกษาจากฝรั่งเศส’ เมื่อภาพยนตร์เป็นมากกว่าสินค้าพาณิชย์

‘รัฐสนับสนุนวงการหนังได้อย่างไร กรณีศึกษาจากฝรั่งเศส’ เมื่อภาพยนตร์เป็นมากกว่าสินค้าพาณิชย์

เมื่อราวเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การขึ้นรับรางวัลกำกับยอดเยี่ยมเวทีสุพรรณหงส์จากหนัง ‘มะลิลา’ ของ อนุชา บุญยวรรธนะ กลายเป็นประเด็นครึกโครมเมื่อเธอกล่าวว่า “ภาพยนตร์ไทยไม่ได้รับการปกป้อง ไม่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลที่ผ่านมาเท่าที่ควร” นำมาสู่ข้อสงสัยและการถกเถียงว่า ตัวหนังของเธอนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากรัฐผ่านการให้เงินทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมไม่ใช่หรือ แล้วอย่างนี้ไม่นับเป็นการสนับสนุนจากรัฐหรืออย่างไร ก็อาจจะนับ… แต่เราอาจต้องถามต่อไปว่า การให้แค่เงินทุนนั้นมันพอไหม…