ได้เวลาปลดระวาง ‘สายหนัง’ แล้วหรือยัง?

ได้เวลาปลดระวาง ‘สายหนัง’ แล้วหรือยัง?

โดย นคร โพธิ์ไพโรจน์ บรรณาธิการฝ่ายหนังไทย BIOSCOPE   ‘สายหนัง’ เป็นคำที่ถูกอ้างอิงเสมอเมื่อยามพูดถึงภาพรวมของธุรกิจหนังไทย เพราะต้องยอมรับว่าสายหนังคือหน่วยหนึ่งของวงการหนังไทยที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อผลกำไรหรือขาดทุนของหนังสักเรื่อง บทบาท ‘ยี่ปั๊วะ’ ส่งออกหนังแต่ละเรื่องไปทั่วประเทศนั้น ถือเป็นด่านหน้าในการคัดสรรว่าคนดูในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะได้ดูหรือไม่ได้ดูหนังเรื่องไหน…