(exclusive) Where We Belong ที่ตรงนั้นมีความอัดอั้นของวัยรุ่น มองหนังเมื่อเข้าฉายในต่างแดน

(exclusive) Where We Belong ที่ตรงนั้นมีความอัดอั้นของวัยรุ่น มองหนังเมื่อเข้าฉายในต่างแดน

แม้ว่า Where We Belong ที่ตรงนั้น มีฉันหรือเปล่า (2019) หนังลำดับล่าสุดของ คงเดช จาตุรันต์รัศมี จะเต็มไปด้วยกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเมืองแบบ ‘ไทยๆ’ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนบธรรมเนียม ความเชื่อหรือแม้แต่การเมืองที่คุกรุ่นชัดเจนตลอดความยาวสองชั่วโมง แต่ในนาทีที่มันตีตลาดหนังโลกไม่ว่าจะจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือล่าสุดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว…