‘เหยียด’ บาปกรรมของคนทำหนังไทย

‘เหยียด’ บาปกรรมของคนทำหนังไทย

โดย นคร โพธิ์ไพโรจน์ บรรณาธิการหนังไทย BIOSCOPE   นับตั้งแต่สังคมระแวดระวังเรื่องความถูกต้องทางการเมือง (political correctness หรือ PC) ดูเหมือนว่าทั้งหนังโรงและโทรทัศน์เริ่มได้รับการจับจ้องจากผู้ชม จนเริ่มสัญญาณความ ‘เหยียด’ ส่งเสียงเสมอมาเมื่อเนื้อหาแสดงท่าทีที่ผิด…