Evangelion ในยุคเรวะ : เน็ตฟลิกซ์ เพลงที่หายไป ซับไตเติ้ลที่เปลี่ยนแปลง และภาคสุดท้ายที่รอคอย

Evangelion ในยุคเรวะ : เน็ตฟลิกซ์ เพลงที่หายไป ซับไตเติ้ลที่เปลี่ยนแปลง และภาคสุดท้ายที่รอคอย

โดย คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง   ยุคสมัยเฮเซ (ปี 1989-2019) ผ่านพ้นไปเมื่อ 30 เมษายนที่ผ่านมา มีการทบทวนถึงสิ่งสำคัญที่เป็นหลักไมล์แห่งยุคสมัย ไล่ตั้งแต่เครื่องเกมซูเปอร์แฟมิคอม, เพลงของ นามิเอะ อามุโระ…